Dlaczego jesteśmy przekonani, że oferujemy Klientom najwięcej korzyści?

Oferujemy jedyną na rynku technologię czyszczenia niskociśnieniowego.


Typowe oferowane na rynku metody czyszczenia fasad (piaskowanie, czyszczenie wysokociśnieniowe) mają charakter inwazyjny i mogą prowadzić do uszkodzenia tynku, wypłukiwania fug, głębszego „wbijania się” zanieczyszczeń.

Oferujemy trzystopniową metodę czyszczenia i zabezpieczenia tynków przed ponownym pojawieniem się zanieczyszczeń.


Po zastosowaniu większości innych metod już po kilku miesiącach algi, grzyby, mchy i porosty zaczynają odrastać.

Pracujemy bez rusztowań do wysokości fasady.


Metody wymagające rusztowań i podnośników prowadzą do strat w ogrodzie (zadeptania) i są bardziej długotrwałe, a przez to kłopotliwe dla Klientów.

Nasze własne doświadczenie wsparte jest kilkunastoletnim doświadczeniem zagranicznego partnera.


Oferowana technologia jest wynikiem kilkunastoletniego doświadczenia w branży, a stosowane w procesie środki do czyszczenia i ochrony przed ponownym zanieczyszczeniem są opatentowane i niedostępne w handlu.